Advokátní kancelář

JUDr. Markéta Tukinská, Ph.D.

JUDr. Markéta Tukinská, Ph.D., advokátka ev.č. 13744

Jako advokátka působím od roku 2011, do roku 2015 jsem působila jako zaměstnaná advokátka JUDr. Heleny Tukinské, advokátky. V její advokátní kanceláři jsem rovněž získala praxi coby advokátní koncipient a to v letech 2007-2011. Se svou školitelkou nadále na některých případech spolupracuji.

Advokátní zkoušky jsem složila v roce 2011, v roce 2015 jsem složila zkoušku zapsaného mediátora.

Vzdělání:

2009-2012: Doktorské studium na Právnické fakultě univerzity Karlovy v Praze, obor Trestní právo, kriminologie, kriminalistika

2002-2008: Magisterské studium na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy Univerzity v Praze, obor Astronomie, Astrofyzika

2002-2007: Magisterské studium na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, obor Právo

Další vzdělání:

Kurz základní krizové intervence (2008), kurzy mediace (2014, 2015)

Jazyky:  angličtina, francouzština

Mgr. Maryša Štechová

Na chodu kanceláře se nezanedbatelně podílí asistentka Mgr. Maryša Štechová. Můžete se na ni obracet s jakýmikoli dotazy, v době mé nepřítomnosti vyslechne Vaše přání a pokud Vám nebude moci pomoci osobně, předá mi neprodleně vzkaz.