O NÁS

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

 

JUDr. Markéta Tukinská, Ph.D., advokátka ev.č. 13744

Jako advokátka působím od roku 2011, do roku 2015 jsem působila jako zaměstnaná advokátka JUDr. Heleny Tukinské, advokátky. V její advokátní kanceláři jsem rovněž získala praxi coby advokátní koncipient a to v letech 2007-2011. Se svou školitelkou nadále na některých případech spolupracuji. 

Advokátní zkoušky jsem složila v roce 2011, v roce 2015 jsem složila zkoušku zapsaného mediátora.

 

 

 

 

 Vzdělání:

2009-2012: Doktorské studium na Právnické fakultě univerzity Karlovy v Praze, obor Trestní právo, kriminologie, kriminalistika

2002-2008: Magisterské studium na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy Univerzity v Praze, obor Astronomie, Astrofyzika

2002-2007: Magisterské studium na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, obor Právo

 

Další vzdělání:

Kurz základní krizové intervence (2008), kurzy mediace (2014, 2015)

Jazyky:  angličtina, francouzština

 

JUDr. Helena Tukinská

V roce 1979 ukončila studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1980 na téže fakultě složila státní rigorózní zkoušku a získala titul JUDr.

Jako stipendistka Krajského soudu v Ústí nad Labem po studiích nastoupila jako justiční čekatelka v obvodu tohoto soudu, konkrétně u Okresního soudu v Teplicích, kde v rámci čekatelské praxe v roce 1980 složila justiční zkoušky a byla zvolena soudcem tohoto soudu. Působila zde po celou dobu na trestním úseku. Pracovní poměr u tohoto soudu ukončila v roce 1990 a od 1.4.1991 je samostatnou advokátkou, jež se specializuje zejména na právo trestní.

V minulosti působila jako členka kontrolní rady ČAK.

Jako školitelka vychovala řadu advokátních koncipientů, kteří dnes působí nejen v advokacii, ale i v české justici.

Po mnoha letech v advokátní praxi jako samostatná advokátka a vyučující na Bankovním institutu nyní působí na pozici zaměstnané advokátky, poněkud omezila svou pracovní činnost a soustředí se především na myslivecké a rodinné právo.

Jazyk: ruský

 

Mgr. Maryša Štechová

Na chodu kanceláře se nezanedbatelně podílí asistentka Mgr. Maryša Štechová. Můžete se na ni obracet s jakýmikoli dotazy, v době mé nepřítomnosti vyslechne Vaše přání a pokud Vám nebude moci pomoci osobně, předá mi neprodleně vzkaz.