Advokátní kancelář

JUDr. Markéta Tukinská, Ph.D.

Vážení klienti,

s ohledem na mimořádnou situaci způsobenou koronavirem omezuje naše kancelář v zájmu snížení rizika přenosu této nemoci poskytování služeb.

Přijímáni k osobním poradám budou pouze klienti ve věcech, které nesnesou odkladu (vazba, zadržení, lhůta k podání opravného prostředku a pod.) a pouze v počtu osob nezbytně nutných, maximálně 2 osoby.

Čekárna v kanceláři je do odvolání zavřená.

Věci, které je možné vyřešit po telefonu či mailem budou řešeny distančním způsobem.

Pro více informací nás kontaktujte na tel.č.  417554211, JUDr. Tukinskou na tel.: č. 602452109 či mailem tukinska.marketa@volny.cz, Mgr. Zuzanu Segediovou na tel. č. 606210788 či mailem na tukinska@volny.cz

JUDr. Markéta Tukinská, Ph.D., advokátka ev.č. 13744

Jako advokátka působím od roku 2011, do roku 2015 jsem působila jako zaměstnaná advokátka JUDr. Heleny Tukinské, advokátky. V její advokátní kanceláři jsem rovněž získala praxi coby advokátní koncipient a to v letech 2007-2011. Se svou školitelkou nadále na některých případech spolupracuji.

Advokátní zkoušky jsem složila v roce 2011, v roce 2015 jsem složila zkoušku zapsaného mediátora.

Vzdělání:

2009-2012: Doktorské studium na Právnické fakultě univerzity Karlovy v Praze, obor Trestní právo, kriminologie, kriminalistika

2002-2008: Magisterské studium na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy Univerzity v Praze, obor Astronomie, Astrofyzika

2002-2007: Magisterské studium na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, obor Právo

Další vzdělání:

Kurz základní krizové intervence (2008), kurzy mediace (2014, 2015)

Jazyky:  angličtina, francouzština

Mgr. Maryša Štechová

Na chodu kanceláře se nezanedbatelně podílí asistentka Mgr. Maryša Štechová. Můžete se na ni obracet s jakýmikoli dotazy, v době mé nepřítomnosti vyslechne Vaše přání a pokud Vám nebude moci pomoci osobně, předá mi neprodleně vzkaz.